Om Grilstadfjæra Velforening

Foreningens navn er GRILSTADFJÆRA VELFORENING beliggende i Trondheim kommune.

Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt bomiljø.

Velforeningen skal forestå driften av fellesarealene (lekeplasser, ballplass, veier, gangstier, felles ledninger og lignende) som eies av velforeningen. Velforeningen skal stå som eier og koordinator av fellesanlegg som nevnt ovenfor, og herunder fordele investeringer og driftsutgifter på medlemmene. 

Med hjemmel i tinglyst skjøte er nåværende og fremtidige eiere av boliger i Grilstadfjæra forpliktet til å være medlemmer av velforeningen. Man plikter å rette seg etter velforeningens vedtekter og styrets beslutninger. En husstand har ett medlemskap. 


Anton Jenssensveg
The gadget spec URL could not be found